Zabezpečení sklepních kójí BETACELLAR

Aktualita
22. července 2014

Společnost Beta Control zavádí na trh svůj nový výrobek v oblasti zabezpečovací techniky pro bytové domy. Elektronická zabezpečovací jednotka BETACELLAR je novým systémem, který zajišťuje zabezpečení sklepních kójí.  Systém lze instalovat do stávajících sklepních kójí, nebo lze využít nabídku výstavby nových ocelových sklepních kójí Beta Control, a to jak samostatně, tak včetně dalších součástí komplexního zabezpečovacího systému Bezpečný dům.
V rámci bytového domu je možno připojit na jednu řídicí jednotku až 64 sklepních kójí. V jednom objektu mohou být až čtyři takové jednotky a maximálně je možné zabezpečit až 254 kójí. Odblokování a zablokování sklepní kóje (resp. dveřního kontaktu) probíhá elektronickým klíčem (tzv. dallas čipem) přímo na řídicí jednotce při vstupu do sklepních prostor. Uživatel si tak nemusí pamatovat žádné číselné kódy či jiné přístupové údaje a kóji pak jen otevře mechanickým klíčem (FAB). Odblokování kóje lze provést na řídicí jednotce pouze platným čipem. Pokud by došlo k výpadku elektrického napětí, napájení je zálohované po dobu až dvou dnů (záleží na konfiguraci systému).


Bezpečnost na prvním místě

Systém nepřetržitě kontroluje aktuální stav všech sklepních kójí. Zaznamenává se každý pokus (úspěšný i neúspěšný) o odblokování a zablokování sklepní kóje, a to včetně času a použitého klíče. Hlídá tedy, zda odblokování sklepní kóje provedl oprávněný uživatel. V systému lze také nastavit tzv. time-out odstřežení: pokud nedojde po odchodu uživatele k řádnému zablokování kóje čipem do určité doby (nastavitelné) od odblokování, systém kóji automaticky zablokuje.

Pokud dojde k narušení systému, spustí se alarm. Může to být v případě, pokud je kóje otevřena nepovoleným způsobem, jsou narušeny rozvody elektrické energie ke kójím, nebo je zaznamenán pokus o narušení řídicí jednotky.

Alarm upozorní na neoprávněné vstupy

Na řídicí jednotce také můžeme sledovat stav jednotlivých kójí. Podle toho, zda LED svítí nebo bliká, zjistíme, zda je kóje zastřežena, odstřežena nebo signalizuje alarm. Systém umožňuje navolení akcí, které budou provedeny při spuštění alarmu, kdy se může aktivovat lokální siréna (lze nastavit tzv. časový time-out, tzn. dobu od spuštění alarmu, po kterou systém vydává zvukový signál), zaslání SMS oprávněné osobě (majiteli, uživateli kóje), SMS správci, informace o alarmu na monitorovacím centru, informace o alarmu na pultu centrální ochrany.

Systém BETACELLAR se vyznačuje rychlou instalací a snadným ovládáním. Je možné jej instalovat samostatně nebo jako součást stavebnicového systému Bezpečný dům. Další informace můžete nalézt na www.bezpecny-dum.cz.Zdroj fotografií: Beta Control, Depositphotos.com