Vývoj software a hardware pro výtahy

Na vývoji v oblasti SW i HW spolupracujeme s firmami po celém světě. Máme zkušenosti s návrhem systémů do průmyslového prostředí i náročných klimatických podmínek, jako jsou extrémně nízké teploty v Rusku či prašné prostředí v Saudské Arábii. Aktuálně se věnujeme především vývoji v oblasti řízení dveří a bezdrátové komunikace.

Vývoj software a hardware pro výtahy

Řízení dveří dopravních prostředků

Spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji jednotek pro ovládání stejnosměrných elektromechanických motorů. Naše jednotky řídí dveře tramvají, trolejbusů a autobusů v celé řadě evropských měst, včetně vlaků metra v Praze a Moskvě.


Řízení výtahových dveří

Pro naše zákazníky, kteří dodávají kompletní výtahové dveře, vyvíjíme řídicí jednotku výtahových dveří. V současné době je naším partnerem v této oblasti společnost STROJON výtahy s.r.o.


Bezdrátová komunikace a GSM aplikace

Naše bezdrátové komunikační technologie zajišťují jak komunikaci  na krátké vzdálenosti, např. uvnitř budov, tak plošnou komunikaci, jako je GSM přecházející postupně na technologii UMTS, GPRS atd. Data z čidel jsou přenášena na server, kde se vyhodnocují a poskytují uživatelům.

Přístup

Vstup do vašeho domu či výtahu zabezpečíme našimi elektronickými přístupovými systémy s využitím čipů, u nichž lze nastavovat přístupová práva pro jednotlivé uživatele.

Bezpečnost

Pomocí našich čidel a detektorů budete včas upozorněni na oheň či závadu ve vašem domě a předejdete tak větším škodám z důvodu požáru, vytopení či úniku plynu.

Dohled

Náš kamerový systém ochrání váš dům, společné prostory i výtah a vaše sklepní kóje bude hlídat elektronická zabezpečovací jednotka.

Monitoring výtahů

Nonstop dohled nad bezpečným a spolehlivým provozem výtahů prostřednictvím našich elektronických aplikací a monitorovacích systémů přístupných přes internet.

Centrum služeb

Řešení na míru v oblasti výtahů a eskalátorů i detektorů a čidel. Portál Centrum služeb pro správu a sledování individuálně nastavených služeb.