Služby na míru

Nabízíme vám možnosti řešení na míru v oblasti výtahů a eskalátorů i detektorů a čidel. Za tím účelem budujeme portál Centrum služeb pro správu a sledování individuálně nastavených služeb vizualizace, monitoringu a řešení poplachových událostí.

Služby na míru

Jak Centrum služeb funguje?

Jednotlivá individuálně nastavená zařízení posílají na server data o svém stavu a vy je můžete sledovat z vašeho počítače či mobilního zařízení prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Jednotliví uživatelé pak mají v aplikaci podle svého oprávnění přístup pouze do konkrétních zobrazení/editací a zařízení. A jaké jsou způsoby využití Centra služeb?

Monitoring výtahů

Naše zařízení vám umožňují vizualizaci správného chodu a případných poruch výtahů.

Dispečerizace výtahů

Systém monitoruje provoz a vizualizuje stav výtahů. Na rozdíl od monitoringu, který zobrazuje pouze chybové stavy, dispečerizace zobrazuje reálný stav zařízení online.

Dispečerizace eskalátorů

Systém slouží ke sledování provozu a vizualizaci reálného stavu připojených eskalátorů.

Nastavení a monitoring poplachových čidel

Systém umožňuje konfiguraci jednotlivých sítí čidel Lora-Gate LTE či monitoring provozu a zobrazení poplachových stavů včetně instrukcí k poplachu a zápisu řešení poplachové události.

Přístup

Vstup do vašeho domu či výtahu zabezpečíme našimi elektronickými přístupovými systémy s využitím čipů, u nichž lze nastavovat přístupová práva pro jednotlivé uživatele.

Bezpečnost

Pomocí našich čidel a detektorů budete včas upozorněni na oheň či závadu ve vašem domě a předejdete tak větším škodám z důvodu požáru, vytopení či úniku plynu.

Dohled

Náš kamerový systém ochrání váš dům, společné prostory i výtah a vaše sklepní kóje bude hlídat elektronická zabezpečovací jednotka.

Vývoj

Na vývoji v oblasti SW i HW spolupracujeme s firmami po celém světě. Aktuálně se věnujeme především vývoji v oblasti řízení dveří a bezdrátové komunikace.

Monitoring výtahů

Nonstop dohled nad bezpečným a spolehlivým provozem výtahů prostřednictvím našich elektronických aplikací a monitorovacích systémů přístupných přes internet.