BetaLexikon: AdBlue®

Aktualita
15. června 2015

Ekologie v dopravě je v současné době velmi diskutovaným tématem, a to zejména proto, že ačkoliv se v dopravě zavádějí stále nová ekologická opatření, se stále se zvyšujícím počtem aut se z dlouhodobého hlediska nedaří snížit množství emisí oxidu dusíku, které vznikají při spalování nafty a benzínu.
Jedním z nejvýraznějších znečišťovatelů ovzduší je bezesporu nákladní doprava, a proto se ve světě klade čím dál větší důraz na zavádění nových ekologických technologií právě v této oblasti. Nákladní automobily jsou čím dál častěji vybaveny systémem pro využití aditiva AdBlue®, které velmi výrazně snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech.


Aditivum AdBlue® je bezbarvý 32,5% vodný roztok močoviny, který byl vyvinut speciálně pro úpravu výfukových plynů vznikajících při provozu vozidel se vznětovými motory (spalování nafty), aby (zejména) nákladní automobily vyhověly emisním normám EURO 4, EURO 5 a EURO 6.  

Automobily mají pro AdBlue® samostatnou nádrž, ze které je AdBlue® před katayzátorem automaticky vstřikováno do výfukového plynu a pomocí selektivní katalytické redukce rozloží oxidy dusíku na vodní páru a dusík, tedy běžné a neškodlivé součásti ovzduší.
Výhody AdBlue®:

  • výrazné snížení škodlivých emisí,
  • snížení množství pevných částic v emisích,
  • jeden z prostředků ke splnění přísných emisních norem,
  • snížení spotřeby nafty (až o 7 %),
  • dostupnost na běžných čerpacích stanicích u výdejních stojanů nebo v kanystrech,
  • nesnižuje výkon motoru,
  • splnění přísnější emisních norem má v některých zemích včetně ČR vliv na cenu mýtného.


Nevýhody AdBlue®:

  • při nízkých teplotách mění konzistenci, tuhne už při –11 °C → nádržku AdBlue je tedy vhodné v automobilu umístit tam, kde teplota neklesá pod –11 °C. Pokud vlivem nepoužívání vozidla AdBlue přece jen zamrzne, systém ohřevu SRC jej opět rozmrazí na kapalinu,
  • je silně korozivní vůči některým barevným kovům – např. mědi,
  • při úplném spotřebování AdBlue automobil přechází do nouzového režimu s nízkým výkonem, některé typy vozidel dokonce nejdou vůbec nastartovat.


Zdroj fotografií: Beta Control, Depositphotos.com

Zdroje: www.caradvice.com, www.mobede.de, www.greenchem-adblue.cz, www.shell.cz, www.kontaktoil.cz, www.wikipedia.org