Výtahy Brno-Rekonstrukce dvou výtahů v brněnské ulici Botanická 66 a 68

Výtahy

Když jsme vyhráli veřejnou zakázku MČ Brno-střed na rekonstrukci výtahů na ulici Botanická, věděli jsme, že celou akci zahájíme vyřízením stavebního povolení. Po zdárně dokončené akci jsme zprostředkovali také zajištění kolaudace, to znamená ověření a kontrolu, že uskutečněné práce odpovídají schválenému projektu a výtahy jsou bezpečné, funkční a odpovídají současným standardům a předpisům.
Původní strojovnu výtahu, která se nacházela v nejvyšším podlaží jsme přebourali a přeměnili na nástupiště. Výtah nově obsluhuje i poslední patro, kde jsou půdní vestavby s byty. Nové řešení jsme tedy volili jako takzvaně bezstrojovnové, což znamená, že výtah nemá samostatnou strojovnu. Výhodou takového řešení je, že motor a řídicí jednotka je integrován buď přímo do výtahové šachty nebo na vrchol výtahové kabiny nebo do prohlubně. Praktické je také, že takové řešení značně šetří místo, což je výhodné v budovách s omezeným prostorem.Původní šachta výtahu byla zděná a tu jsme také zachovali. Novinkou je také rozšíření výtahových dveří z původní šířky 70 cm na 80 cm. Do kabiny výtahu jsme umístili sedátko. Výsledkem celé rekonstrukce je zvýšený komfort a dostupnost výtahů pro obyvatele budovy, zejména pro ty, kteří bydlí v půdních vestavbách.

 


Zaujala vás naše realizace výtahů v Brně, Ostravě, Bratislavě a okolí? Přemýšlíte o vybudování nového nebo rekonstrukci původního výtahu i ve vašem domě? Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, neváhejte nás kontaktovat. Náš zkušený tým profesionálů v oboru si rád poradí i s vaším zadáním.

Zdroj fotografií: Beta Control