Dva nové Beta Control výtahy v Táboře

Výtahy

I když v našem portfoliu hotových realizací najdete převážně ty z Brna a nejbližšího okolí, nebojíme se ani budování nových výtahů v dalších částech republiky. Důkazem jsou dva nové výtahy v panelovém domě v Táboře, kde zatím žádný výtah nefungoval.
Největší výzva realizace – prořezávání podlahy

Při budování nových výtahů v Táboře jsme díky důkladné předrealizační přípravě věděli, co očekávat, a se všemi výzvami jsme si hravě poradili. Prvním specifikem bylo už samotné místo realizace – Tábor. 

Vždy je důležité důsledně monitorovat průběh stavby, aby realizace postupovala bez problémů podle předem daného plánu. V Táboře jsme tyto kontroly museli důkladně naplánovat a rozhodli jsme se pro monitoring každý týden. Díky těmto krátkým časovým intervalům jsme měli pod dohledem jednotlivé stavební fáze a mohli případně do plánu zakročit. Přesné zorganizování monitoringu bylo sice jednou z výzev, nikoliv tou největší.


Abychom mohli v nejnižším nástupišti vytvořit prohlubeň pro výtah, museli jsme přistoupit k prořezávání podlahy do technického podlaží a zároveň přeložení rozvodů topení a vody. Díky důkladné předrealizační přípravě jsme na tento krok byli připraveni a při samotné realizaci nás tyto stavební úpravy nijak nezdržely. 
Ocelová šachta a prostorná výtahová kabina

V případě této zakázky se jednalo o budování zbrusu nových výtahů, které v paneláku dosud nefungovaly. Pro realizaci jsme využili ocelovou výtahovou kabinu opláštěnou Fermacellem, který představuje odolný materiál vhodný pro vnitřní stavební konstrukce. Klasické ruční dveře slouží k otevírání výtahové kabiny, která poskytne místo až pro 7 lidí. Cestování s velkým nákupem nebo kočárem tak přestává být problémem díky prostoru, který výtah nabízí. 
Součástí kabiny je také zrcadlo, které odráží světlo a celý prostor tak opticky zvětšuje. Ovládací panel výtahu zase na displeji zobrazuje aktuální patro. Panel je navíc podsvícený, a tak umožňuje snadnou a bezpečnou orientaci.
Snadnější přístup do všech 5 pater

Obyvatelé paneláku v Táboře mají nyní snadnější přístup do všech čtyř obytných podlaží a suterénu, do kterého výtah také jezdí. Celý dům je navíc bezbariérový a investor tak mohl pro zaplacení dvou nových výtahů, jejichž instalace trvala asi 8 týdnů, využít dotační program Bez bariéry.
Zdroj fotografií: Beta Control