Dopravní podnik má nové kabiny. Ty výtahové

Výtahy

Při realizaci nových výtahů pro Dopravní podnik města Brna jsme si ověřili, jak je předrealizační příprava důležitá. Jednotlivé kroky jsme důkladně naplánovali, a tak se budování obešlo bez problémů. Výsledkem jsou dva nové výtahy vestavěné do původní výtahové šachty v budově v centru města. Ta musela zůstat i během realizace přístupná zaměstnancům nebo veřejnosti.
Nová kabina v původní šachtě

Jednou z největších výzev této zakázky bylo skloubení instalace nové nerezové kabiny výtahu do původní výtahové šachty. Při tomto postupu realizace, se kterým jsme se setkali v praxi poprvé, je důležitá maximální opatrnost. Při vestavbě kabiny do šachty hrozí totiž poničení původní konstrukce, případně její rozbití. Za zmínku jistě stojí perfektní spolupráce s našimi montéry, kteří si při budování těchto výtahů bez strojovny poradili s nejednou překážkou. Pro výtahy jsme použili řízení Duplex, díky kterému skupina výtahů funguje maximálně efektivně. 

Každá nerezová kabina nových výtahů s nosností 630 kg je vybavena podsvíceným panelem se zrcadlem, které prostor opticky zvětšuje. Zrcadlo se navíc nachází i na stěně naproti automatickým dveřím, a tak se ve výtahu nikdo necítí stísněně. Digitální displej na panelu zároveň značí dostatečně velkým písmem patro, ve kterém se výtah nachází. Díky tomu mají o poloze výtahu přehled i návštěvníci, kteří v kabině stojí na druhé straně od panelu s ovládacími tlačítky. Na polohu výtahu, případně směr jízdy přivolaného výtahu, upozorňuje digitální panel umístěný v každém patře na nástupišti.
Další výzva při realizaci

Skloubení nové kabiny a původní šachty nebylo jedinou výzvou, se kterou jsme se při této realizaci setkali. Veřejná budova Dopravního podniku města Brna musela být i během stavby výtahů dostupná všem návštěvníkům. Tedy i těm, kteří míří do vyšších pater a potřebují využít výtah. Přizpůsobili jsme těmto podmínkám celkovou montáž výtahu a zajistili, aby byl vždy alespoň jeden výtah v provozu. Z tohoto důvodu, kdy jsme nemohli na obou výtazích na místě pracovat zároveň, trvala celá montáž asi 3 měsíce. Během této doby se ale nepřerušilo fungování jednoho výtahu a naši montéři pracovali s co největším ohledem na ostatní návštěvníky i zaměstnance Dopravního podniku.

Při práci na této veřejné zakázce, kterou jsme vysoutěžili, jsme těžili z důkladné předrealizační přípravy, která je součástí každé realizace. Byli jsme tak připraveni a s opatrností postupovali při budování nového výtahu do původní konstrukce.


Zdroj fotografií: Beta Control