Elektronická počítadla pro čerpací stanice ADP2/T

Počítadlo ADP2/T je určeno pro stojan se dvěma výdejními místy, které mají po jednom produktu (hadici). Může pracovat samostatně, nebo být řízeno prostřednictvím komunikační linky z řídicího a pokladního systému čerpací stanice. Vysoká výkonnost spolu s nízkými náklady a zaručenou kvalitou dělají z počítadla ADP2/T špičkový výrobek s oceňovanými parametry.

Parametry počítadla ADP2/T

 • maximální měřitelný průtok
 • elektronická kalibrace měřičů
 • automatická kompenzace teploty média
 • integrované řízení odsávání benzinových par

Výše uvedené parametry umožňují řízení výdejního stojanu počítadlem bez nutnosti instalace dalších přídavných elektronických modulů. Pro počítadla lze naprogramovat celou řadu funkčních parametrů, které zaručují jejich flexibilitu (národní normy, rozdílné konstrukční parametry stojanu, nastavitelná poloha desetinných teček apod.)

Komunikační protokoly

 • Komunikační protokol EasyCall je implementován v řídicích a pokladních systémech desítek dodavatelů. 
 • V počítadle jsou implementovány další komunikační protokoly (DART, PUMALAN, NARA).
 • Možnost využití modulu PKONV EC-IFSF pro připojení stojanu k IFSF pokladním systémům

Možnosti nastavování

 • Změna jednotkových cen, nastavení parametrů či kalibrace jednoduše pomocí bezdrátové infraklávesnice nebo prostřednictvím komunikační linky. 
 • Zabezpečení nastavení parametrů PIN kódem; servis výdejních stojanů pak může provádět pouze autorizovaná servisní organizace.
 • Možnost využití infraklávesnice či komunikační linky pro zobrazení interních elektronických totalizérů objemu, ceny a počtu transakcí na displej.


Supermax – řešení pro stojany s rychlovýdejem 

 • Softwarová modifikace ADP1/T-SMX (tzv. supermax) vyvinutá speciálně pro stojany s rychlovýdejem nafty.
 • Umožňuje výdej až 200 litrů paliva za minutu a nabízí paralelní měření výdeje ze dvou měřičů pro zajištění vysokého výkonu hydraulického systému.

Verze pro CNG a LPG

Pro stojany na výdej CNG je určena softwarová modifikace ADP2/T-CNG, zatímco pro hmotnostní měření výdeje LPG slouží elektronické počítadlo ADP2/T-LPG.

Počítadlo ADP2/T je certifikováno dle OIML R117-1 (ADP2/T), OIML R139 (ADP2/T-CNG) a Welmec Guide 10.4.