Stali jsme se průkopníky a našli jsme řešení v oblasti modernizace výtahového řízení, na které si doposud nikdo netroufl!

Výtahy

Někdo by si mohl říct, co je na tom tak chvályhodného, avšak každý výtahář ví, že ne každá výtahová modernizace je technicky proveditelná a je snadné se do ní pustit. Častými překážkami jsou předepsané normy a standardy, které ctíme a dodržujeme. Nedávno se nám však na Slovensku v Banské Bystrici podařilo najít inovativní řešení, které se doposud žádné výtahářské firmě nepodařilo a vnímáme to jako velký krok vpřed jak pro naši společnost, tak pro zákazníka.


Cesta k finančně přijatelnějšímu řešení

Začátkem roku nás oslovilo správcovské družstvo bytového domu v Banské Bystrici s tím, že jejich 15 let starý výtah, dodaný jiným výtahovým korporátem, vyžaduje modernizaci. Konkrétně bylo nezbytné nutné vyměnit výtahový stroj, nosné pásy a omezovače rychlosti. Zástupci bytového domu si nejdříve nechali udělat nabídku na výměnu zmíněných komponent od původního dodavatele výtahu. Nabídková cena je však nepříjemně zaskočila a o dost převýšila jejich původní představu. Požádali proto naši firmu, jestli bychom se s takovým zadáním uměli popasovat my. Důvody byly pochopitelné. Hledali finančně přijatelnější řešení, aby mohli mít v domě funkční a bezpečný výtah, který splňuje všechny požadavky platných norem a předpisů.

Prokázání kvalifikace a způsobilosti

Protože jsme byli obeznámeni s tím, kdo je dodavatelem původního výtahu, věděli jsme, že to nebude jednoduché. První překážkou byly certifikáty. Tedy oficiální dokumenty, kterými musíme disponovat, abychom potvrdili naši kvalifikaci a způsobilost k daným úkonům. Vzhledem k tomu, že původní dodavatel výtahu měl vlastní typizované řešení na výtah jako celek, museli jsme i my získat patřičné oprávnění, které nám následně dovoluje pustit se do takové akce. Při cestě za úspěšným získáním certifikátu jsme v první řadě potřebovali spolupráci inspektora pro zdvihací zařízení. Tato osoba dohlíží, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost výtahu v souladu s bezpečnostními normami a předpisy. Pokud zjistí neshody, pak navrhuje řešení a doporučuje opravy nebo úpravy zařízení.

Inspektorovi jsme ještě před realizací předložili kompletní návrh rekonstrukce výtahu, který obsahoval přesný postup návaznosti na články v současně platných normách. Na základě odsouhlasení jednotlivých kroků a určení způsobu provedení modernizace a rozsahu požadovaných zkoušek bylo vydáno stanovisko k technické dokumentaci výtahu.  

Našli jsme řešení v zájmu zákazníka

Rekonstrukci výtahu jsme zahájili výměnou původního výtahového stroje včetně nosných pásů. Technické řešení původního výtahu bylo konstruováno na dva nosné pásy, což představovalo typizované řešení výrobce výtahu. Toto řešení jsme museli nahradit třemi novými pásy, aby byly zajištěny všechny technické požadavky, kladené na pohon a trakčnost výtahu. V rámci rekonstrukce byl vyměněn spodní rám kabiny včetně zachycovačů a omezovačů rychlosti. Tímto se podařilo na výtah instalovat bezpečnostní komponenty volně dostupné na trhu, čímž při dalším provozu výtahu nebude docházet k případným výměnám za vyšší ceny. Potěšující zprávou pro objednatele výtahu bylo, že zajistíme i kompletní výměnu celého řízení výtahu s novými ovládacími prvky na každém ze sedmi nástupišť a původní kabinu výtahu vybavíme novým výtahovým tablem. V tomto případě jsme použili nejmodernější řešení, kterými jsme zároveň zabezpečili nejen vysoký komfort ovládání výtahu, obousměrnou komunikaci z kabiny výtahu, ale hlavně dálkový monitoring provozu výtahu. Výtah je pod stálým dohledem našeho monitorovacího centra, čímž umíme efektivně řešit samotný provoz výtahu v zájmu zákazníka. Výsledkem celého tohoto úsilí je modernizovaný, bezpečný a spolehlivý výtah a ušetřené nemalé peníze pro obyvatele bytového domu.


Zaujala Vás naše realizace na rekonstrukci výtahu? Máte i Vy ve správě nebo v užívání takový výtah? Přemýšlíte nad nevyhnutelnými opravami? Rádi nabídneme i Vám naše technické řešení za přijatelnou cenu. Neváhejte nás kontaktovat. Náš zkušený tým profesionálů v oboru si rád poradí i s Vaším zadáním!


Zdroj fotografií: Beta Control