Skleněný venkovní výtah v domě v Šumavské ulici

Výtahy

Dokonce i v domech, kde při jejich stavbě nepočítali s vybudováním výtahu, lze prostorný a bezpečný výtah postavit. Pokud totiž v budově není dostatek prostoru, nabízí se jednoduché řešení – postavit výtah z venkovní strany budovy. Taková situace nastala také v ulici Šumavská v Brně. 
Co když není v domě místo na výtah?

Některé domy nebyly postaveny s myšlenkou, že v nich jednoho dne budou lidé cestovat do vyšších pater nikoliv po schodech, ale prostřednictvím výtahů. V takovém případě pak prostor pro dodatečné vybudování výtahu může chybět. I přes to je ale možné v takových budovách výtahy vystavět, respektive z jejich vnější části. To jsme také jako výherci výběrového řízení nabídli zadavatelům projektu ze společenství vlastníků v brněnské Šumavské ulici. A ti s naším řešením souhlasili.

Vznikl tak venkovní výtah přímo na fasádě domu, a to zejména kvůli nedostatku prostoru uvnitř. Prosklená ocelová konstrukce výtahové šachty tvoří dominantní prvek celé budovy, barevně ladí s okny a kontrastuje se stylem domu.Jak vyřešit přístup do venkovního výtahu?

V případě, že výtahová šachta stojí v exteriéru, je třeba zamyslet se i nad jejím propojením s vnitřními prostory budovy. I tuto situaci jsme vyřešili. Nejnižší nástupiště společně se vstupem do výtahu je umístěno uvnitř domu. Další nástupní stanice ve vyšších patrech pak tvoří balkonky, které jsou přisazené „pavlačím“ domu. Umožňují tak pohodlný přesun z vnějšího výtahu do vnitřních prostorů budovy. 

Celkové vybudování venkovního výtahu trvalo asi 8 týdnů. Nejedná se tedy o nijak dlouhou dobu při zohlednění všech stavebních úprav, které bylo nutné udělat. Krátkou dobu výstavby a kvalitní realizaci můžeme zadavatelům nabídnout zejména díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti budování výtahů a důkladné předrealizační přípravě, kdy podrobně plánujeme jednotlivé kroky.

Líbí se vám, jak jsme si poradili s nedostatkem prostoru v domě, kde bylo záměrem vybudovat nový výtah? Obraťte se na nás a nechte si poradit, jaký výtah nejlépe sedne právě vašemu domu.


Zdroj fotografií: Beta Control