Menu

Vývoj

V rámci zákazkového vývoja spolupracujeme s mnohými firmami v Českej republike i na medzinárodnej úrovni.

Vývojové oddelenie disponuje špecializovanými odborníkmi v niekoľkých kľúčových odboroch:

  • návrh SW a HW real - timových riadiacich  systémov na báze mikrokontrolórov,
  • internetové serverové aplikácie pre OS Windows a Linux,
  • riadiace aplikácie pre OS Windows a Linux,
  • aplikácie pre bezdrôtovú komunikáciu s nízkym odberom pre batériové napájanie,
  • GSM aplikácie pre zabezpečenie vozidiel a priestorov,
  • núdzová signalizácia z kabíny výťahu,
  • programovanie v C/C++, Java, Python, Pascal.

Títo odborníci využívajú vo svojej práci skúsenosti  s návrhom systémov do priemyslového prostredia s ohľadom na EMC (elektromagnetickú kompatibilitou) a náročné klimatické podmienky (použitia napr. v nízkych mínusových teplotách v Rusku, v prašnom prostredí v Saudské Arábii apod.).

Prostredníctvom nášho školiaceho centra odborníci pravidelne vzdelávajú zamestnancov spolupracujúcich firiem.

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz