Menu

Internet vecí

Spoločnosť Beta Control s.r.o. sa dlhodobo venuje problému komunikácií, tak na úrovni proprietárnych lokálnych komunikácií v Bezpečných domoch, ako aj M2M komunikáciám, ktoré dnes umožňujú monitorovať už vyše tisíc výťahových inštalácií prakticky po celom svete.

Pre toho, kto sa komunikáciám naozaj venuje, nie je nový fenomén Internetu vecí iba marketingové heslo, kde sa analytici predháňajú v odhadoch, či v roku 2020 bude na svete v prevádzke 25 alebo 50 miliárd IoT zariadení.

Vďaka našim skúsenostiam citlivo vnímame, ako jednotlivé segmenty IoT technológie dozrievajú, čo je reálne možné už dnes, čo príde zajtra a čo zatiaľ ostáva sci-fi rozprávkou.

IoT je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa nielen „Smart and Wearable“ zariadenia krátkeho dosahu, ale aj snímanie a prenos dát na veľké vzdialenosti, až desiatky kilometrov z batériovo napájaných zariadení, u ktorých sa predpokladá bezobslužná prevádzka aj desiatky rokov. Práve táto druhá oblasť, LPWAN, je nám už od začiatku bližšia.

LPWAN nie je, a vďaka svojmu prudkému rozvoju ani v dohľadnej dobe nebude, doménou jedinej technológie, pretože niekoľko technológií v popredí rozvoja akcentuje rôzne aspekty IoT.

LPWAN a IoT samozrejme neznamená iba prenos dát, ale aj ich následné spracovanie, vyhodnotenie a prezentáciu od dashboardov na cloudoch až po aplikácie v inteligentných telefónoch.

 

Hlavné technológie LPWAN u nás a v Európe:

 

  • SIGFOX ‒ senzorovo orientovaná technológia, veľmi jednoduchá pri zavádzaní a s veľkým pokrytím. Umožňuje prenášať malé objemy dát v nelicencovanom pásme 868 MHz. Pri komunikácii nevytvára kanál, ale dáta iba pošle, podobne ako telegram. To dovolí efektívne využívať energiu pre batériové napájanie. SIGFOX je celosvetová firemná sieť, v ČR SR zastúpená spoločnosťou SimpleCell a budovaná s podporou T-Mobile.
  • LoRaWAN ‒ je aj komunikácia v pásme 868 MHz, dlhý dosah umožňuje špeciálna modulácia, ktorá umožňuje aj obojsmerné spojenie s okamžitým potvrdením. LoRaWAN je celosvetovo zastrešená aliancia mnohých firiem, napríklad v ČR sieť buduje spoločnosť České Radiokomunikace.
  • NB-IoT ‒ tretím hráčom bude v budúcnosti sieť v licencovanom pásme GSM, kategórie NB-IoT, zatiaľ je v počiatočnom štádiu vývoja.

 

V budúcnosti budú všetky tri siete koexistovať vedľa seba, pretože žiadna nie je univerzálne ideálna. Každá bude mať svoje hlavné oblasti nasadenia, a to tak podľa technických parametrov, ako aj z hľadiska nasadenia v jednotlivých krajinách. V súčasnosti je najďalej Sigfox, začíname teda s ním.

 

Úvodné oblasti nasadenia:

  • senzor požiaru
  • dozorný systém pre osamelé osoby (vo vývoji)
  • projekt MONSAD pre poľnohospodárstvo (vo vývoji)
  • konzultácie a projekty na zákazku
  • záplavove čidlo (vo vývoji)

Propagačný materiál k tejto oblasti na stiahnutie TU.

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firme Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Voľné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpacie stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz