PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

Řídicí aplikace pro OS Windows a Linux

Řídicí aplikace zahrnují jak komplexní účelové systémy, tak pouze knihovní moduly.
Příkladem komplexních aplikací mohou být např. námi realizované systémy WREMS a Kk-Webrman.

ŘÍDICÍ APLIKACE PRO VÝTAHY I ČERPACÍ STANICE

Aplikace WREMS (Web Remote Equipment Monitoring System) běží u provozovatele čerpací stanice a její jednotlivé části věží na konkrétních čerpacích stanicích. Tyto části monitorují technologická zařízení dané čerpací stanice. Hlášení o technologických zařízeních jsou odesílána provozovateli. Hlášení obsahují mimo jiné i informace o poruchách, proto se mohou servisní technici připravit při výjezdu na určitý typ poruchy, a varování o možném vzniku poruchy, což umožňuje servisu provádět profylaktické zásahy při pravidelných prohlídkách.

Komplexní aplikace pro monitorování výtahů Kk-Webrman běží u servisní organizace a v domech s instalovanými výtahy běží monitorovací systémy. V centru servisní organziace jsou prostřednictvím této aplikace přijímána hlášení o jednotlivých výtazích, jeho poruchách apod.

 

K námi dodávaným knihovním modulům patří .DLL knihovny systému Windows pro řízení technologických zařízení čerpací stanice. Knihovní moduly umožňují realizaci řídicích aplikací bez jakékoli znalosti protokolů a bez zkušeností s implementací komunikačního softwaru. Komunikaci s technologickými zařízeními zajišťují právě knihovní moduly, které přijímají na svém rozhraní příkazy od aplikace a poskytují aplikaci data přijímaná od technologických zařízení.

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz