PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

Internet věcí

Společnost Beta Control s.r.o. se dlouhodobě věnuje problému komunikací, jak na úrovni proprietárních lokálních komunikací v Bezpečných domech, tak M2M komunikacím, které dovolují monitorovat dnes už přes tisíc výtahových instalací prakticky po celém světě.

Pro toho, kdo se komunikacím opravdu věnuje, není nový fenomén Internetu věcí jen marketingovým heslem, kde se analytici trumfují odhady, zda bude v roce 2020 na světě v provozu 25 nebo 50 miliard IoT zařízení.

Díky svým zkušenostem citlivě vnímáme, jak jednotlivé segmenty IoT technologie dozrávají, co je reálně možné už dnes, co přijde zítra a co zatím zůstává SciFi pohádkou.

IoT je hodně široký pojem, do kterého se vejdou jak „Smart and Wearable“ zařízení krátkého dosahu, tak snímání a přenos dat na velké vzdálenosti desítek kilometrů z bateriově napájených zařízení, u kterých se předpokládá bezobslužný provoz i deset let. Právě tato druhá oblast, LPWAN, je nám i na počátku bližší.

LPWAN není, a díky svému prudkému rozvoji ani v dohledné době nebude, doménou jediné technologie, protože těch několik technologií v popředí rozvoje akcentuje různé aspekty IoT.

LPWAN a IoT samozřejmě neznamená jen přenos dat, ale také jejich následné zpracování, vyhodnocení a presentaci od dashboardů na cloudech po aplikace v chytrých telefonech.

 

Hlavní technologie LPWAN u nás a v Evropě:

  • SIGFOX - senzorově orientovaná technologie, velmi jednoduchá na zavádění a s velkým pokrytím. Umožňuje přenášet malé objemy dat v nelicencovaném pásmu 868MHz. Při komunikaci nevytváří kanál, ale jen data pošle, podobně jako telegram. To dovolí efektivní využití energie pro bateriové napájení. SIGFOX je celosvětovou firemní sítí, u nás zastoupenou společností SimpleCell a budovanou za podpory T-Mobile.
  • LoRaWAN - je také komunikací v pásmu 868MHz, dlouhý dosah je umožněn speciální modulací, která umožňuje i obousměrné spojení s okamžitým potvrzením. LoRaWAN je celosvětově zastřešena aliancí řady firem, u nás budují síť České Radiokomunikace.
  • NB-IoT - třetím hráčem bude v budoucnosti síť v licencovaném pásmu GSM, kategorie NB-IoT, zatím v počátečním stádiu vývoje.

V budoucnosti budou všechny tři sítě koexistovat vedle sebe, protože žádná není univerzálně ideální. Každá bude mít svoje hlavní oblasti nasazení, jak podle technických parametrů, tak z hlediska nasazování v jednotlivých zemích. V současnosti je nejdál Sigfox, začínáme tedy s ním.

 

Úvodní oblasti nasazení:

  • sdružené čidlo požáru
  • dohledový systém pro osamělé osoby (ve vývoji)
  • projekt MONSAD pro zemědělství (ve vývoji)
  • konzultace a zakázkové projekty
  • záplavové čidlo (ve vývoji)

 

Propagační materiál k této oblasti ke stažení ZDE

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz