PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

ADP2/T

ŘEŠENÍ PRO STOJAN SE DVĚMA VÝDEJNÍMI MÍSTY

Počítadlo ADP2/T je určeno pro stojan se dvěma výdejními místy – každé s jedním produktem (hadicí). Může pracovat samostatně nebo být řízeno prostřednictvím komunikační linky z řídicího a pokladního systému čerpací stanice.

Vysoká výkonnost spolu s nízkými náklady a zaručenou kvalitou dělají z počítadla ADP2/T špičkový výrobek, mezi jehož nejoceňovanější parametry patří:

  • maximální měřitelný průtok
  • elektronická kalibrace měřičů
  • automatická kompenzace teploty média
  • integrované řízení odsávání benzinových par.

Výše uvedené parametry umožňují řízení výdejního stojanu počítadlem bez nutnosti instalace dalších přídavných elektronických modulů.
Pro počítadla lze naprogramovat celou řadu funkčních parametrů, které zaručují jejich flexibilitu (národní normy, rozdílné konstrukční parametry stojanu, nastavitelná poloha desetinných teček apod.)

                                         ADP2T-iso 1     ADP2T

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY

Komunikační protokol EasyCall je implementován v řídicích a pokladních systémech desítek dodavatelů. Počítadlo má navíc implementovány další komunikační protokoly (DART, PUMALAN, NARA).
S využitím modulu PKONV EC-IFSF lze stojan připojit k IFSF pokladním systémům.

MOŽNOSTI NASTAVOVÁNÍ

Změnu jednotkových cen, nastavení parametrů či kalibraci lze jednoduše provést pomocí bezdrátové infraklávesnice nebo prostřednictvím komunikační linky. Nastavení parametrů lze zabezpečit PIN kódem, servis výdejních stojanů pak může provádět pouze autorizovaná servisní organizace.
Infraklávesnici či komunikační linku lze využít také pro zobrazení interních elektronických totalizérů objemu, ceny a počtu transakcí na displej.

SUPERMAX - ŘEŠENÍ PRO STOJANY S RYCHLOVÝDEJEM

Pro stojany s rychlovýdejem nafty byla vyvinuta softwarová modifikace ADP1/T-SMX (tzv. supermax). Toto počítadlo umožňuje výdej až 200 litrů paliva za minutu a nabízí paralelní měření výdeje ze dvou měřičů pro zajištění vysokého výkonu hydraulického systému.

ADPT2/T-CNG PRO VÝDEJ CNG

Pro stojany na výdej CNG (Compressed Natural Gas, zemní plyn) je určena softwarová modifikace ADP2/T-CNG. Stojany na této bázi umožňují třístupňové plnění ze dvou nezávislých výdejních míst (hadic). Počítadlo spolupracuje s hmotnostními průtokoměry Micromotion CNG050 nebo E+H CNG Mass.

HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VÝDEJE LPG

Novinkou z portfolia našich výrobků je elektronické počítadlo ADP2/T-LPG pro hmotnostní měření výdeje LPG nebo klasických pohonných hmot (nafta, benzín).
Hmotnostní měření výdeje zpřesňuje evidenci příjmu a prodeje PHM na čerpací stanici. Hlavními výhodami tohoto produktu jsou vysoká spolehlivost hmotnostních měřičů, jednoduchá konstrukce výdejního stojanu a rozšířená diagnostická funkce stojanu. Hodnoty transakcí je možné zobrazovat v litrech nebo v kilogramech. Do pokladního systému lze prostřednictvím komunikační linky vyčítat hmotnostní i objemové totalizéry. 

CERTIFIKACE

Počítadlo je certifikováno dle OIML R117-1 (ADP2/T), OIML R139 (ADP2/T-CNG) a Welmec Guide 10.4.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz