PORUCHY VÝTAHŮ - VYPROŠTĚNÍ OSOB: +420 733 610 314  |

Menu

Elektronická počítadla

Společnost Beta Control s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává elektronická počítadla ADP pro výdejní stojany pohonných látek.
Počítadla ADP/T jsou nejnovější typovou řadou a rozšiřují funkční možnosti předcházející řady ADP/M.

Dodáváme elektronická počítadla pro výdej:

 • klasických paliv (benzín, nafta)
 • LPG (propan-butan)
 • CNG (stlačený zemní plyn)
 • LNG (zkapalněný zemní plyn)
 • AdBlue (močovina)

 

cerpacky ilustr

 

Elektronická počítadla ADP/T kromě základních funkcí výdeje a měření integruje následující funkce:

 • komunikace s řídicím systémem čerpací stanice
  Počítadla jsou standardně vybavena komunikačním rozhraním RS485, na kterém komunikují naším proprietárním protokolem EasyCall, mají však implementovány i komunikační protokoly DART, NARA a Pumalan.
  Všechna počítadla řady ADP/T a starších řad ADP/E a ADP/M lze rozšířit na komunikaci dle standardu IFSF/LON.
 • elektronická kalibrace měřičů

  Tato funkce nahrazuje mechanickou kalibraci měřičů kalibrací elektronickou. Počítadla ADP v kalibračním režimu umožňují jednotlivým měřičům dodat zvolené množství paliva do krychloměru a není-li dodaný objem přesný, zadat do počítadla naměřené korekční odchylky. Počítadlo si zadané odchylky pamatuje ve své nonvolatilní (napěťově nezávislé) paměti. Při každé transakci (dodávce PHM) pak počítadlo průběžně přepočítává dodávaný objem podle odchylky zapamatované pro konkrétní měřič.
  Aktivace kalibrace měřičů včetně zadávání odchylek je chráněna přepínačem pod metrologickou pečetí.

 • automatická kompenzace teploty (ATC)

  Pro dodávku LPG, benzínu i nafty lze k počítadlům ADP připojit senzor pro měření teploty dodávaného paliva. Princip ATC (Automatic Temperature Compensation) spočívá v průběžném měření vydávaného média a přepočtu vydaného objemu na referenční teplotu (+15°C). Tím je zajištěno, že se při jakékoli skutečné teplotě média měří a účtuje vydaný objem jako by médium mělo základní referenční teplotu. Aktivace nahrávání kompenzačních tabulek ATC i vlastního nastavení ATC jsou chráněné přepínači pod metrologickou pečetí.

 • elektronické řízení a kalibrace odsávání par

  Počítadla umožňují elektronické řízení odsávání par a jeho kalibraci. Software počítadla spustí při startu dodávky PHM motor vývěvy a v průběhu tankování řídí (otevírá/zavírá) proporcionální ventil odsávání par v závislosti na aktuálně měřeném objemu dodávané pohonné hmoty.

 • kontrola tepelné ochrany motorů čerpadel

  Počítadla umožňují použití bloků motorů čerpadel s integrovaným stykačem a tepelnou ochranou motoru. V případě poruchy se přehřátý motor vypne a počítadlo hlásí chybu, kterou si jako prevenci podobných poruch pamatuje.
  Motor, na kterém došlo k výpadku tepelné ochrany, spustí počítadlo až po provedeném servisním zásahu.

 • hmotnostní měření výdeje LPG a benzinu/nafty

  Hmotnostní měření výdeje zpřesňuje evidenci příjmu a prodeje PHM na čerpací stanici. Hlavními výhodami tohoto produktu jsou vysoká spolehlivost hmotnostních měřičů, jednoduchá konstrukce výdejního stojanu a rozšířená diagnostická funkce stojanu. Hodnoty transakcí je možné zobrazovat v litrech nebo v kilogramech.

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Technická podpora Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz